Ouders

Onder dit kopje allerlei informatie die voor u als ouder van onze school interessant kan zijn.
In het menu kunt u kiezen uit de volgende pagina's:

* Ouderraad
   Wat houdt het in? Hoe werkt dat?
* MR
   Wat houdt het in? Hoe werkt dat?
* GMR
   Wat houdt het in? Hoe werkt dat?
* Voor-, na- en tussenschoolse opvang
   Wie zijn onze partners? Hoe realiseren we een dagarrangement voor 0 tot 12-
   jarigen?
* Aanvragen extra verlof
   Hoe gaat het in zijn werk? Welke regels en voorwaarden zijn er?
* Communicatie
   Waarover en hoe communiceert de school met ouders?