Communicatie

Vaak omschreven als 'het toverwoord'. En inderdaad: een optimale communicatie is het halve werk.
Op deze pagina leest u op welke wijze we de communicatie op de Beatrixschool hebben geregeld.
Onderaan de pagina vindt u bovendien een contactformulier, welke u kunt gebruiken wanneer u iets met ons wilt delen of vragen hebt.

Communicatie over de ontwikkeling van uw kind

Ook op de Beatrixschool rapporteren we onze ouders over de ontwikkeling van hun kind. Die rapportage gebeurt zowel schriftelijk als mondeling.

Schriftelijk
*We rapporteren middels een rapport waarin de vorderingen van uw kind worden beschreven. We volgen de vorderingen van de leerlingen niet alleen middels onze methodes en methodetoetsen. Ook hanteren we op Beatrixschool het Cito-leerlingvolgsysteem (Cito-LVS). Over de normeringen hiervan en de vraag hoe de scores 'gelezen' moeten worden, bestaat nog wel eens onduidelijkheid. Cito heeft hiervoor een informatiebrochure voor ouders opgesteld, welke u HIER kunt downloaden.
* Wanneer er een oudergesprek over de ontwikkeling van uw kind heeft plaatsgevonden, waarin bijvoorbeeld afspraken zijn gemaakt over het opstellen van een handelingsplan, ontvangt u hiervan schriftelijk verslag. Van dit verslag vragen we een getekende versie retour. Deze wordt toegevoegd aan het leerlingdossier

Mondeling
* Het rapport gaat vergezeld van een 10-minutengesprek, op onze school 'spreekuur' genaamd. In dit gesprek wordt het rapport toegelicht en eventuele vragen beantwoord. De 10-minutengesprekken vinden de ene keer plaats op aanvraag van de ouders, de andere keer op initiatief van de leerkracht. U wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.
* Wanneer de ontwikkeling van uw kind aanleiding geeft, hetzij voor u als ouder hetzij voor de leerkracht, tot een gesprek maken we natuurlijk ook buiten de spreekuren om afspraken.
* In alle gevallen geldt: we houden van korte lijnen. Is er een vraag, onduidelijkheid, opmerking, neem dan vooral contact op met de leerkracht. Omgekeerd doen we dat ook. Want samen hebben we hetzelfde belang voor ogen: uw kind. 

Communicatie over het reilen en zeilen op school

We informeren onze ouders op diverse manieren over het reilen en zeilen op de Beatrixschool. U moet daarbij denken aan:
* de wekelijkse nieuwsbrief (waarvoor u zich op deze website kunt aanmelden)
* de jaarlijkse schoolgids (kalender)
* de website
* de informatieavonden in de groep van uw kind (3e en 4e schoolweek)
* de thematische of algemene ouderavonden die we voor alle belangstellende ouders    organiseren
* mailings, informatieflyers en dergelijke over diverse onderwerpen die zich in de
   loop van een schooljaar voordoen
* kijkavonden, zoals aan het eind van een schoolproject of de boekenmarkt
* informatieavond voortgezet onderwijs, welke jaarlijks voor alle groep 8-ouders 
   plaatsvindt
* de jaarlijkse Open Dag tijdens de School!Week (week van het openbaar
   onderwijs) in maart
* kennismaking nieuwe leerling. Hiervoor kan telefonisch (0521-514198) of via
   mail een afspraak worden gemaakt met de directeur. Desgewenst kan er vooraf
   een informatiepakketje worden toegezonden.

 

 

Contact formulier

Heeft u een vraag of opmerking, maak dan gebruik van onderstaand contactformulier. Ook kunt u natuurlijk even bellen: 0521-514198

Vul het onderstaande formulier in en wij zullen u z.s.m. beantwoorden

contactformulier
CAPTCHA afbeelding om SPAM tegen te gaan Als U het woord niet kunt lezen, klik hier.

Handige links

Een rijtje handige links.
Schoolgerelateerd:

Beatrixschool op Facebook

Beatrixschool fotoalbum

Stichting Op Kop

Inspectie van het onderwijs

..................................................................................................

En verder (alfabetisch)....

Basisonderwijs (voorheen Postbus 51)

Estafette

Gezinsklik (gezinsvriendelijke startpagina)

Kennisnet

Pestweb

Schooltelevisie

Veilig Verkeer Nederland

VOO 5010

Wijkvereniging De Middenweg