Ouderraad

Naast een medezeggenschapsraad, is ook een ouderraad verbonden aan de school.

De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders en is er voor alle kinderen van de Beatrixschool. Alle leden zitten minimaal drie jaar en maximaal vijf jaar in de ouderraad en uit de leden wordt een voorzitter, een penningmeester en een secretaris gekozen.

Een korte omschrijving van de doelen van de ouderraad is;
een bijdrage te leveren aan de positieve ontwikkeling van de school, de belangstelling en betrokkenheid van ouders te stimuleren en leuke, leerzame of sportieve activiteiten naast het reguliere lesprogramma te organiseren, al dan niet in samenwerking met de leerkrachten.

De activiteiten waarbij de ouderraad actief betrokken is, zijn o.a. het Sinterklaasfeest, het kerstfeest, de Paasviering en de Avondvierdaagse.
Daarnaast ondersteunt de ouderraad bij activiteiten van de school, zoals thema- en projectweken, de boekenmarkt en sponsoracties. Tijdens deze activiteiten is de ouderraad ook vaak aanwezig om ouders te voorzien van koffie en thee en eventueel een warme hap.

Om alle activiteiten te kunnen bekostigen is de ouderraad afhankelijk van de vrijwillige bijdrage, die ieder jaar aan de ouders wordt gevraagd. De bijdrage is €16,50 per kind (max. drie kinderen per gezin).

Het grootste deel van de ouderbijdrage wordt gebruikt voor de genoemde activiteiten (Sinterklaascadeaus, kerstontbijt, paasontbijt, drinken en wat lekkers bij schoolactiviteiten). Het geld dat overblijft is bestemd voor zaken waar alle kinderen plezier van hebben (geen lesmateriaal). Zo zijn er een tv-toestel, een tafeltennistafel en speeltoestellen aangeschaft. Ook heeft de ouderraad voor de Avondvierdaagse schoolhesjes gekocht, zodat wij duidelijk herkenbaar zijn en is er een nieuwe garderobe gekomen voor Sinterklaas en zijn zwarte Pieten. Momenteel maakt de ouderraad  met de schoolpleincommissie plannen om het schoolplein op te knappen en ook hiervoor wordt een bedrag vrijgemaakt.
Van de ouderbijdrage worden niet de schoolreizen en de deelname aan de Avondvierdaagse betaald!

Aan het begin van het schooljaar wordt u geïnformeerd over de hoogte van de ouderbijdrage en de wijze waarop u deze kunt voldoen.
We verzoeken u dringend de ouderbijdrage tijdig over te maken op ons rekeningnummer. 
Voor de volledigheid het bankrekeningnummer: 3220.87.643 t.n.v. Ouderraad Beatrixschool.

De ouderraad is een actieve groep mensen die zich het hele jaar inzet om naast het 'naar school gaan' de kinderen leuke activiteiten te bieden. Heeft u vragen over de ouderraad, aarzel dan niet om een van de leden aan te spreken.
Leden Ouderraad