Σοφiα - Sophia

Sophía is de naam van ons project meerpresteerders.
Onder aansturing van onze hoogbegaafdheidsspecialist, Willeke Mos, bieden we leerlingen die bovengemiddeld presteren extra uitdaging.
Iedere donderdag werkt Willeke in het 'Sophia-lokaal' met groepjes leerlingen.
Die extra uitdaging kan bestaan uit verschillende dingen.
Zo bieden we een leergang ‘Leren leren’, verrijkingsstof over diverse onderwerpen als Egypte, Denken en voelen, maar ook Spaans en schaakles.
Ook deelname aan Akropolist, een project van RSG Jan Hendrik Tromp Meesters maakt onderdeel uit van Sophía.
En in de komende jaren zal het project zeker verder worden uitgebouwd.
Ons aanbod wordt in de toekomst alleen maar gevarieerder.

Over de invulling en uitvoering van het project vindt uiteraard afstemming plaats met de leerkracht.
Het programma dat binnen Sophia wordt gevolgd, staat dan ook niet los van hetgeen in de eigen klas wordt gedaan.

Of een leerling in aanmerking komt voor deelname aan Sophia, bepalen we op basis van ons leerlingvolgsysteem, de observaties van de leerkracht en – niet in de laatste plaats – SiDi. SiDi staat voor signaleren en diagnosticeren van meer- en hoogbegaafdheid. SiDi is op onze school structureel ingevoerd van groep 1 t/m 8. Dit betekent, dat we de leerlingen ook op dit terrein volgen in hun ontwikkeling. De activiteiten die bij Sophía worden gedaan, vinden een vervolg in de groepen.

Uiteraard wordt hierover met de betreffende ouders gecommuniceerd.

 

Sophia, betekenis.
Het Griekse woord Sophía betekent: wijsheid.
Het is vooral bekend door het woord folosofiegenegenheid voor wijsheid.
Vermoedelijk is dit woord afgeleid van het Hebreeuwse woord tsophiem wat 'uitzicht' betekent.
Dit werpt een buitengewoon licht op wat sophia (wijsheid) is. Wijsheid heeft te maken met uitzicht.
Met sophia is men in een positie om verder te kijken.
Sophia biedt overzicht over het geheel, zodat men de dingen in groter perspectief kan zien.

Kennis biedt inzicht, maar wijsheid geeft uitzicht