Onderwijs voor nieuwsgierige kinderen

Beatrixschool gooit het roer om!
We zetten koers naar toekomstbestendig onderwijs:
school voor nieuwsgierige kinderen

In het schooljaar 2013-2014 hebben we met team en ouders onze ambities voor de komende jaren geformuleerd. Waar willen we naar toe? Hoe moet ons onderwijs er uit zien om onze kinderen optimaal voor te bereiden op de toekomst?
In het schooljaar 2014-2015 hebben we op basis van deze ambities onderzocht welke consequenties ze dan moeten hebben voor ons onderwijs. En zo zijn we tot de conclusie gekomen, dat het roer om moet. Dat het onderwijs, zoals dat eigenlijk al decennialang georganiseerd is, niet langer toekomstbestendig is.
Die keuze is dan ook eigenlijk wel een logische. Maar ook een spannende, want we wijzigen onze werkwijze drastisch. 
In schooljaar 2015 - 2016 startten we als vanouds, maar werkten ondertussen hard aan de voorbereidingen voor de overstap naar ons nieuwe onderwijsconcept, dat we als titel meegeven: school voor nieuwsgierige kinderen.
Op maandag 7 maart 2016 was het zover: de overstap naar ons nieuwe onderwijsconcept. Sindsdien hebben we flinke stappen gezet en daarmee gaan we voorlopig ook door.  Weten hoever we zijn? Weten wat er dan allemaal zo veranderd is? Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Maar wat is dat dan, dat onderwijs voor nieuwsgierige kinderen?
Op deze pagina vertellen we er over.
Ook kunt u HIER een flyer in A4-formaat downloaden.