En verder...

... profileren we ons met de volgende zaken:
* project en boekenmarkt
* Beatrixtheater
* Sport
* Meerpresteerders
* Engels
* AllesKids Kinderyoga/Kindercoaching 

lees er meer over op deze pagina

Project en Boekenmarkt

Ieder schooljaar pakken we wel uit met iets projectmatigs. We doen dat steevast in de periode voor de herfstvakantie.
Daarnaast wordt er gedurende het gehele jaar rondom diverse thema's gewerkt. Deze kunnen jaarlijks verschillen, afhankelijk van de actualiteit. Volg onze site en onze nieuwsbrief voor informatie.

Schoolproject
Eens in de twee jaar, in de oneven jaren, werken we schoolbreed aan een project. Dit project duurt 3 weken en zal telkens een ander thema kennen. Op de donderdag voor de herfstvakantie sluiten we het project af. Ouders, opa's, oma's, ooms, tantes, broertjes en zusjes zijn dan 's avonds van harte uitgenodigd een kijkje te komen nemen. Iedere keer weer blijkt dit een groots spektakel te zijn.

Boekenmarkt
In de even jaren organiseren we een Boeken- en platenmarkt.
Deze vindt plaats op de donderdag voor de herfstvakantie van 17.00 tot 19.30 uur en trekt jaarlijks veel bekijks.
Op de boekenmarkt verkopen we tweedehands boeken, platen, cd's, dvd's en spelletjes. Ook wordt er een sponsorloop gehouden, waar de kinderen zich van hun sportieve kant laten zien.
De opbrengst van de boekenmarkt komt ten goede aan onze school- en klassenbibliotheek.

Beatrixtheater

Tweemaal per jaar hebben we een aantal weken achtereen Beatrixtheater. Om de beurt, elke week een tweetal groepen, treden de kinderen dan op met zang, dans en toneel. Het is inmiddels een ware traditie, welke steeds zeer goed wordt bezocht.

De ouders, opa's en oma's van de artiesten zijn van harte welkom! We vragen u de hele voorstelling bij te wonen en er mogen geen kleine broertjes en zusjes de voorstelling bijwonen. Daarvoor is tijdens de voorstelling oppas in het lokaal van de BeaZo geregeld. Denkt u aan het opgeven voor de oppas uiterlijk woensdag voorafgaand aan de voorstelling. Deze opgave ontvangen we graag via een mail onder vermelding van de naam van het kind. Mocht dit problemen geven, dan kunt u ook telefonisch opgeven: 06-10822491 (Jessica de Jonge)

Verkeer

Natuurlijk willen we allemaal dat uw kind veilig naar school (en weer naar huis) kan komen. Daarom organiseren we jaarlijks een aantal activiteiten rondom het thema verkeer. Die activiteiten zijn divers. Van de fietscontrole tot het project 'Op voeten en fietsen'. Van Streetwise (tweejaarlijks) van de anwb tot brigadieren bij het oversteken.
Dat laatste kunnen we overigens alleen organiseren, wanneer voldoende ouders mee wil helpen. We laten de kinderen niet zonder toezicht brigadieren. Meer weten over het brigadieren? Kijk dan eens op deze website.
U kunt zich als brigadier aanmelden door een mailtje te sturen.
We zijn als school supertrots op onze verkeersouders, die ieder jaar weer vol enthousiasme de ene leuke activiteit na de andere op touw zetten en meedenken over het verkeersbeleid op en rond school. Zij onderhouden ook voor ons de contacten met de gemeente en VVN.
Om het veilig naar schoolgaan zo optimaal mogelijk te waarborgen, hebben we een Verkeersdocument opgesteld. Deze wordt uitgereikt aan nieuwe ouders, maar is ook altijd terug te vinden op de website. Daarin onder meer informatie over Kiss&Ride ('tuut en d'r uut') en het parkeren bij school.

Sport

Beatrixschool is ook een sportieve school, getuige de prestaties die geleverd worden bij voetbal-, korfbal en damtoernooien. Onze school strijd hier jaarlijks mee om de prijzen. Zo heeft ons meisjesvoetbalteam het in 2013-2014 nog tot aan de landelijke finale geschopt.
Ook op andere wijze wordt er regelmatig speciale aandacht aan het belang van gezond eten en bewegen besteed. Of dat nu is in het kader van 'Ik lekker fit', het nationaal schoolontbijt, schoolfruit of gastlessen korfbal, tennis of wat dan ook.

Meerpresteerders

Wat zeker ook een bijzonderheid is, is de wijze waarop we op onze school specifieke aandacht besteden aan onze meerpresteerders. Onder de noemer 'Sophia' wordt in dit kader een divers aanbod geboden aan leerlingen die die extra uitdaging nodig hebben. Meer hierover kunt u lezen op de pagina 'Leerlingzorg'.

Engels

Op de Beatrixschool geven we engels in alle groepen, dus van groep 1 t/m groep 8. 
We doen dat aan de hand van twee methoden:
* I-Pockets voor de groepen 1 t/m 4
* Backpack voor de groepen 5 t/m 8
Ons doel is de leerlingen spelenderwijs maar beredeneerd kennis te laten maken met de engelse taal. Vanuit de overtuiging, dat dit hen zal helpen in hun verdere ontwikkeling tijdens en na hun onderwijscarrière.
De engelse lessen worden verzorgd door de eigen leerkracht, die hiervoor geschoold is.
Naast het methodisch aanbod, komt engels ook terug binnen andere vakgebieden. Het is daarmee niet slechts een geïsoleerd aanbod.
De planning is om in het schooljaar 2016-2017 onze Early Bird-certificering te behalen. We zijn daarin al een eind op weg.

AllesKids

Coachpraktijk AllesKids
De praktijk van AllesKids is te vinden aan de J.H. Tromp Meestersstraat 25-27 in Steenwijk en is aangesloten bij RCCOB Het Kasteel.


Patricia de Geus, kindercoach, geeft op onze school iedere vrijdagmiddag en -avond yoga aan kinderen in de leeftijd van 4 -16 jaar.
Daarnaast verzorgt ze op de vrijdagochtenden op de Beatrixschool ouder-peuteryoga. 
Ook voor yoga voor volwassenen kunt u bij Patricia terecht.

Behalve (kinder-)yoga is Patricia ook werkzaam als kindercoach. In die hoedanigheid heeft ze iedere woensdagochtend van 08.30-09.30 uur een inloopuur in de Beatrixschool.
Ouders kunnen dan, geheel vrijblijvend, bij haar binnen lopen. 
Patricia beantwoordt vragen en geeft tips en adviezen met betrekking tot de opvoeding en/of begeleiding van kinderen. 
Waar nodig zal ze doorverwijzen naar de juiste hulpverleners.
Schroom niet en maak gebruik van deze gratis mogelijkheid tot ondersteuning. 
U vindt Patricia op woensdagochtend in het 'Sophia-lokaal' (lokaal meerpresteerders) nabij het kantoor van de directeur.
In verband met de planning: wanneer u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, wilt u Patricia dit dan laten weten door haar een mailtje te sturen?

Meer informatie over onder andere contactgegevens en lestijden vindt u in de FLYER