Voor-, na- en tussenschoolse opvang

Beatrixschool biedt desgewenst een dagarrangement voor 0 tot 12-jarigen. 
We kunnen dit realiseren dankzij de samenwerking met een aantal ketenpartners.
Hieronder een overzicht. U vindt op deze pagina informatie over achtereenvolgens:

Voorschoolse en naschoolse opvang
* Stichting Op Kop BSO
* Trix dagopvang (0-4 jaar)
* Peuterwerk peuteropvang

Tussenschoolse opvang
* TSO Op Kop

Daarnaast werken we nauw samen met onze beide partners: Trix kinderopvang en peuteropvang Peuterwerk, welke eveneens in ons schoolgebouw gevestigd zijn.
Informatie over deze twee ketenpartners vindt u op de pagina 'KDV en PSZ'

Stichting Op Kop BSO

Voor- en naschoolse opvang Stichting Kinderopvang Op Kop
Onderwijs en opvang onder een dak, in de Beatrixschool in Steenwijk. Met een gezellige TSO/BSO-ruimte, toegang tot het speellokaal en de computerruimte. En natuurlijk de buitenspelruimte rondom het gebouw. Stichting Kinderopvang Op Kop biedt voor- en naschoolse opvang. Verzorgd door vaste, gekwalificeerde pedagogisch medewerkers.
De BSO biedt keuze uit 4 verschillende pakketten. 
Informatie over de pakketten en over nog veel meer zaken die de BSO betreffen vindt u op de website van Stichting Kinderopvang Op Kop. Klik HIER om de site te bezoeken.

Onze BSO valt onder de Wet Kinderopvang en daarmee komt u mogelijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Op www.toeslagen.nl kunt u kijken of u in aanmerking komt voor deze toeslag.
U kunt voor informatie terecht bij de BSO-coördinator van Op Kop, Greetje Bennink. Bijvoorbeeld door haar een mailtje te sturen. 
Voor vragen die specifiek betrekking hebben op de BSO op onze school kunt u terecht bij Miluska Lijkendijk. Ook dat kan via een mail.
Kijk vooral ook even op de website van de BSO voor de meest actuele informatie.

Klantwijzer BeaZo

Link naar de website van BSO Op Kop

Link naar ouderportaal BSO

TSO tussenschoolse opvang Op Kop

Overblijven
Overblijven is mogelijk voor alle kinderen van de Beatrixschool. Het overblijven is vooral bedoeld voor ouders die werken of om andere redenen tussen de middag niet thuis kunnen zijn voor hun kinderen.
Voor verder informatie: Folder overbijven


Klik hier voor het downloaden van het inschrijfformulier
Klik hier om uw kind (eren) aan te melden voor het overblijven

Heeft u vragen of opmerkingen en wilt u deze met de TSO-coördinator delen, dan kan dat door een MAIL te sturen.

Per 1 maart 2016 kan er voor de tussenschoolse opvang uitsluitend nog per bank worden betaald.
Het bankrekeningnummer van de TSO is NL55RABO0145525449 t.n.v. Overblijven Beatrixschool. Graag bij betaling de naam van uw kind(eren) en de groep(en) vermelden.