Onze partners

Op de pagina 'Voor-, na- en tussenschoolse opvang' kunt u lezen over de opvang voor en na schooltijd, evenals de opvang in de lunchpauze. Het betreft de opvang die vanuit Stichting Op Kop wordt aangeboden. De zogenaamde TSO en BSO.
Daarnaast kennen we nog twee vormen van opvang binnen ons schoolgebouw. We hebben het dan over...

...kinderopvang voor 0 tot 4-jarigen: Trix dagopvang en

...peuteropvang Peuterwerk (Tinten)

Samen met deze partners bieden we in ons schoolgebouw een volledig dagarrangement voor 0 tot 12-jarigen, van 07.30-18.30 uur.

Download hier de brochures van Trix kinderopvang en Peuterwerk peuteropvang:

 

 

Peuterspeelzaal
In het kader van de harmonisatiewet heeft er per 1 januari 2018 een grote reorganisatie in de peuteropvang plaatsgevonden.

Stichting Op Kop en Stichting Peuterwerk (onderdeel van Tinten Welzijnsgroep) bieden sinds 1-1-2018 eigen peuteropvang.
Uitgangspunt zijn de kwaliteitseisen, zoals die door de gemeente Steenwijkerland zijn opgesteld. Dat betekent dat er een naadloze overgang zal zijn, waardoor de opvang van peuters in ons multifunctionele schoolgebouw gewaarborgd is.

Daarmee bieden we vanuit onze stichting, Stichting Op Kop, vanaf 1 januari 2018 dus een compleet aanbod voor 0 tot 12 -jarigen. Kinderopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang èn onderwijs onder één dak. In een goede onderlinge samenwerking, waarmee we de doorgaande lijnen bewaken vanuit een gedeelde visie op de ontwikkeling van kinderen. Deze samenwerking zal de komende tijd alleen maar verder worden geïntensiveerd.