Onze partners

Op de pagina 'Voor-, na- en tussenschoolse opvang' kunt u lezen over de opvang voor en na schooltijd, evenals de opvang in de lunchpauze. Het betreft de opvang die vanuit Stichting Op Kop wordt aangeboden. De zogenaamde TSO en BSO.
Daarnaast kennen we nog twee vormen van opvang binnen ons schoolgebouw. We hebben het dan over...

...kinderopvang voor 0 tot 4-jarigen: Trix dagopvang en

...peuterspeelzaal: psz Hakkepuf (tot eind 2017). Vanaf 1 januari 2018 wordt de 
                            peuteropvang gerealiseerd door een samenwerking tussen
                            Stichting Op kop en Stichting Peuterwerk (hieronder meer info)

Samen met deze partners bieden we in ons schoolgebouw een volledig dagarrangement voor 0 tot 12-jarigen, van 07.30-18.30 uur.

Peuterspeelzaal
Tot eind 2017 is peuterspeelzaal Hakkepuf gevestigd in de Beatrixschool. 
Peuterspeelzaal Hakkepuf is onderdeel van de Stichting Peuterspeelzalen Steenwijkerland. 

In het kader van de harmonisatiewet vindt er per 1 januari 2018 een grote reorganisatie in de peuteropvang plaats. Peuterspeelzaal Hakkepuf is dan niet langer gevestigd in ons schoolgebouw.
Stichting Op Kop en Stichting Peuterwerk (onderdeel van Tinten Welzijnsgroep) gaan echter met ingang van diezelfde datum eigen peuteropvang bieden.
Uitgangspunt zijn de kwaliteitseisen, zoals die door de gemeente Steenwijkerland zijn opgesteld. Dat betekent dat er een naadloze overgang zal zijn, waardoor de opvang van peuters in ons multifunctionele schoolgebouw gewaarborgd is.

Daarmee bieden we vanuit onze stichting, Stichting Op Kop, vanaf 1 januari 2018 dus een compleet aanbod voor 0 tot 12 -jarigen. Kinderopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang èn onderwijs onder één dak. In een goede onderlinge samenwerking, waarmee we de doorgaande lijnen bewaken vanuit een gedeelde visie op de ontwikkeling van kinderen. Deze samenwerking zal de komende tijd alleen maar verder worden geïntensiveerd.