Ziekmelding

Wanneer uw kind ziek is en niet naar school kan gaan, meldt u uw kind telefonisch ziek.

telefoonnummer: 0521-514198

Het is goed te weten, dat we vanuit school contact met u zoeken, wanneer uw kind onaangemeld afwezig is. We willen immers (net als u) graag zeker weten, waar uw kind onder schooltijd verblijft.