Stichting TSO Op Kop kunt u op de volgende manieren bereiken:

Via mail: KLIK
Telefoon in noodgevallen, tijdens TSO: 514 198 (school)
Voor aan- en afmeldingen via het TSO-portaal: KLIK

Denkt u er aan dat per 1 maart 2016 er voor de tussenschoolse opvang uitsluitend nog per bank kan worden betaald.
Het bankrekeningnummer van de TSO is NL55RABO0145525449 t.n.v. Overblijven Beatrixschool. Graag bij betaling de naam van uw kind(eren) en de groep(en) vermelden.