Agenda

In de rubriek 'Agenda' vindt u onder meer informatie over de vakanties en overige vrije dagen. Ook vindt u hier per maand een overzicht van de geplande activiteiten. In de loop van het schooljaar zal deze activiteitenplanning regelmatig worden geactualiseerd. Het is dan ook een aanrader af en toe te kijken of er iets is gewijzigd of toegevoegd. Rechts op dit scherm vindt u de links naar de verschillende onderdelen.

Wilt u het vakantierooster downloaden? Klik dan op de betreffende link:
vakantierooster

Terugkerende activiteiten
Een aantal activiteiten ziet u op gezette tijden terugkeren. Het gaat hierbij o.a. om de volgende activiteiten:

  • MR. De MR-vergaderingen zijn openbaar voor onze ouders. Ze beginnen om 20.00 uur en vinden plaats op de Beatrixschool. Meer info over de MR op de pagina 'Ouders'.
  • OR. De OR vergadert een keer of 6 per jaar. Meer info over de OR op de pagina 'Ouders'.
  • Oud papier. Een aantal keren per jaar zamelen we oud papier in. Op de inzameldagen staat er een container op de parkeerplaats aan de Middenweg. Hier kunt u uw oud papier brengen. 
  • Hoofdluiscontrole. Na iedere schoolvakantie worden de leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. Wordt er hoofdluis geconstateerd, dan neemt de school contact op. Bovendien krijgen de kinderen uit de betreffende klas dan schriftelijke informatie mee.
  • Beatrixtheater. Iedere groep verzorgt tweemaal per jaar een optreden in de middenruimte van de school: het zogenaamde Beatrixtheater. Ouders zijn daarbij van harte uitgenodigd. Voor kleine broertjes en zusjes is er dan opvang geregeld in het speellokaal.
  • Spelletjesochtend. Deze ochtend spelen ouders samen met een groepje kinderen gezelschapsspelletjes in de kleutergroepen.